Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - o zmianie ustawy Kodeks wykroczen (druk nr 387)

Janusz Niemcewicz
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Krzysztof Wolfram
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Piotr Kozlowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Renata Szynalska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Wojciech Lamentowicz
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony