Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574

Andrzej Wielowieyski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Antoni Tyrakowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
Barbara Czyz
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
Jan Litynski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Janusz Piechocinski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
Stanislaw Zurowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Waldemar Bartosz
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
Wit Majewski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Wladyslaw Raiter
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska