Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1245)

Andrzej Potocki
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Artur Smolko
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny
Janusz Szymanski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Jerzy Szteliga
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Marek Lewandowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Maria Nowakowska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny
Sergiusz Karpinski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny
Wlodzimierz Boguslawski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego