Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o panstwowym przedsiebiorstwie uzytecznosci publicznej Poczta Polska (druk nr 1314)

Boleslaw Machnio
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Jacek Piechota
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Kazimierz Nycz
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny