Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasilkach rodzinnych i pielegnacyjnych (druk 239)

Anna Bankowska
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Helena Goralska
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Joanna Starega-Piasek
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Maciej Manicki
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny