Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zal. nr 1 do ustawy budzetowej na 1993 r. (druk 589)

Andrzej Wielowieyski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Janusz Piechocinski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
Ryszard Bugaj
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne