Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania projektu planu finansowego likwidacji Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu w likwidacji

Andrzej Szarawarski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Janusz Piechocinski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
Marek Borowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny