Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. funduszow pomocowych w EWG

Antoni Czajka
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Kazimierz Rostek
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska
Ryszard Smolarek
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
Tadeusz Gorczyk
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
Tadeusz Lasocki
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie "Chrzescijanska Demokracja"
Tadeusz Szymanczak
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
Wladyslaw Raiter
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska