Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. interwencji

Jozef Gutowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska
Leszek Bugaj
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
Marian Kozlowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Marian Pilka
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
Tadeusz Wojcik
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
Zbigniew Kosla
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny