Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw prawo probiercze (druk 250), prawo o miarach (druk 251), o badaniach i certyfikacji (druk 252), o utworzeniu Glownego Urzedu Miar (druk 253), o normalizacji (druk 254)

Andrzej Andrysiak
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
Andrzej Rychlik
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Andrzej Smirnow
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
Janusz Szymanski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne
Krystyna Lybacka
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Stefan Szankowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
Wladyslaw Liwak
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna