Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu prowizorium budzetowego na I kwartal 1992 r. (druk 19)

Andrzej Rychlik
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Czeslaw Sterkowicz
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Grzegorz Schreiber
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
Jerzy Zdrada
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Stefan Szankowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe