Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o odpadach, o zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczen i o odpadow, o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (druki nr 1424, 1524 i 1463)

Boleslaw Machnio
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Jan Komornicki
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Krzysztof Wiechec
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny
Krzysztof Wolfram
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Leszek Chwat
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Kolo Konserwatywno-Ludowe
Maria Zajaczkowska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Marian Starownik
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Miroslaw Malachowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny
Piotr Kozlowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Radoslaw Gawlik
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Stanislaw Kowolik
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
Szczepan Skomra
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Tadeusz Zajac
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Wojciech Nowaczyk
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny