Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk nr 942)

Jacek Taylor
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Piotr Chojnacki
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Renata Szynalska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Szczepan Skomra
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny