Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego

Antoni Jan Tarczynski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Barbara Hyla-Makowska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Bronislawa Kowalska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Danuta Polak
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny
Grazyna Staniszewska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Izabela Jaruga-Nowacka
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy Klub Parlamentarny
Krzysztof Baszczynski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Leszek Smykowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc
Ryszard Kalbarczyk
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Stanislaw Kracik
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
Tadeusz Slawecki
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Zofia Wilczynska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny