Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. uchwaly Sejmu dotyczacej restrukturyzacji (druk 618)

Andrzej Raj
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska
Wladyslaw Liwak
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Zbigniew Kaniewski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny