Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. ustalenia odpowiedzialnosci osob przygotowujacych i realizujacych stan wojenny, zbadania dzialan podejmowanych przez MSW po 13 grudnia 1981 r. oraz przestepnych zachowan funkcjonariuszy

Andrzej Zarebski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny
Anna Urbanowicz
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Herbert Szafraniec
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny
Mieczyslaw Gil
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska
Tadeusz Iwinski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Wieslaw Janowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe