Podkomisje: Zespol do pracy merytorycznej nad tekstem projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A)

Andrzej Raj
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska
Lech Pruchno-Wroblewski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Unii Polityki Realnej
Marcin Przybylowicz
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny