Adam Kowalik

Imię i nazwisko: Adam Kowalik
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 63 Tarnobrzeg

Wyksztalcenie: wyzsze prawnicze

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 63 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze prawnicze (Wyksztalcenie)