Adam Lopatka

Imię i nazwisko: Adam Lopatka
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Adam Lopatka - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 51 Poznan

Tytul/stopien naukowy: prof. nadzw. dr hab. nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 51 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. nadzw. dr hab. nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)