Adela Zarzycka

Imię i nazwisko: Adela Zarzycka
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Adela Zarzycka - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 65 Torun

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Torun (Okreg wyborczy)