Adolf Ojczyk

Imię i nazwisko: Adolf Ojczyk
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Adolf Ojczyk - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 64 Tarnow

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 64 Tarnow (Okreg wyborczy)