Aleksander Zajac

Imię i nazwisko: Aleksander Zajac
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 63 Tarnobrzeg

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 63 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)