Aleksander Zarajczyk

Imię i nazwisko: Aleksander Zarajczyk
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Okreg wyborczy: 28 Kielce

Wyksztalcenie: wyzsze prawnicze

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 28 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze prawnicze (Wyksztalcenie)