Alfred Kowalski

Imię i nazwisko: Alfred Kowalski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Alfred Kowalski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Okreg wyborczy: 47 Pila

Wyksztalcenie: wyzsze techniczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 47 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze techniczne (Wyksztalcenie)