Alojzy Karkoszka

Imię i nazwisko: Alojzy Karkoszka
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Alojzy Karkoszka - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 62 Szczecin

Wyksztalcenie: wyzsze techniczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 62 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze techniczne (Wyksztalcenie)