Andrzej Bondarewski

Imię i nazwisko: Andrzej Bondarewski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Andrzej Bondarewski - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: SP

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 5 Warszawa-Praga Poludnie

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 5 Warszawa-Praga Poludnie (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)