Andrzej Tochowicz

Imię i nazwisko: Andrzej Tochowicz
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 28 Kielce

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 28 Kielce (Okreg wyborczy)