Andrzej Zabinski

Imię i nazwisko: Andrzej Zabinski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Andrzej Zabinski - IV kadencja 1965 - 1969
- Andrzej Zabinski - V kadencja 1969 - 1972
- Andrzej Zabinski - VI kadencja 1972 - 1976
- Andrzej Zabinski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 45 Opole

Tytul/stopien naukowy: mgr socjologii

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 45 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr socjologii (Tytul/stopien naukowy)