Anna Kielcz

Imię i nazwisko: Anna Kielcz
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Anna Kielcz - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Okreg wyborczy: 7 Bialystok

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 7 Bialystok (Okreg wyborczy)