Anna Kochanowska

Imię i nazwisko: Anna Kochanowska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Anna Kochanowska - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 43 Olsztyn

Wyksztalcenie: wyzsze humanistyczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 43 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze humanistyczne (Wyksztalcenie)