Antoni Wesolowski

Imię i nazwisko: Antoni Wesolowski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Antoni Wesolowski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 9 Bydgoszcz

Wyksztalcenie: wyzsze humanistyczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 9 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze humanistyczne (Wyksztalcenie)