Barbara Andrejczyn

Imię i nazwisko: Barbara Andrejczyn
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 16 Gdynia

Tytul/stopien naukowy: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 16 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z lekarz medycyny (Tytul/stopien naukowy)