Barbara Koziej-Zukowa

Imię i nazwisko: Barbara Koziej-Zukowa
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Barbara Koziej-Zukowa - V kadencja 1969 - 1972
- Barbara Koziej-Zukowa - VI kadencja 1972 - 1976
- Barbara Koziej-Zukowa - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 2 Warszawa-Ochota

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 2 Warszawa-Ochota (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)