Benedykt Kurkowiak

Imię i nazwisko: Benedykt Kurkowiak
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 47 Pila

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 47 Pila (Okreg wyborczy)