Bernard Roskiewicz

Imię i nazwisko: Bernard Roskiewicz
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Bernard Roskiewicz - IV kadencja 1965 - 1969
- Bernard Roskiewicz - V kadencja 1969 - 1972
- Bernard Roskiewicz - VI kadencja 1972 - 1976
- Bernard Roskiewicz - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 68 Wroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 68 Wroclaw (Okreg wyborczy)