Bogdan Lysak

Imię i nazwisko: Bogdan Lysak
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Bogdan Lysak - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Okreg wyborczy: 28 Kielce

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. ekonomiki

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 28 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. ekonomiki (Tytul/stopien naukowy)