Boleslaw Piasecki

Imię i nazwisko: Boleslaw Piasecki
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Boleslaw Piasecki - IV kadencja 1965 - 1969
- Boleslaw Piasecki - V kadencja 1969 - 1972
- Boleslaw Piasecki - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: bezp. PAX

Okreg wyborczy: 54 Radom

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania bezp. PAX
- posłowie z 54 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)