Bronislaw Jurkiewicz

Imię i nazwisko: Bronislaw Jurkiewicz
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Bronislaw Jurkiewicz - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Okreg wyborczy: 4 Warszawa-Praga Polnoc

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 4 Warszawa-Praga Polnoc (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)