Bronislaw Owsianik

Imię i nazwisko: Bronislaw Owsianik
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Bronislaw Owsianik - II kadencja 1957 - 1961
- Bronislaw Owsianik - III kadencja 1961 - 1965
- Bronislaw Owsianik - IV kadencja 1965 - 1969
- Bronislaw Owsianik - V kadencja 1969 - 1972
- Bronislaw Owsianik - VI kadencja 1972 - 1976
- Bronislaw Owsianik - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 10 Inowroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Inowroclaw (Okreg wyborczy)