Bronislaw Sokolowska

Imię i nazwisko: Bronislaw Sokolowska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Okreg wyborczy: 18 Jelenia Gora

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 18 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)