Czeslaw Madry

Imię i nazwisko: Czeslaw Madry
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Czeslaw Madry - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Okreg wyborczy: 69 Wroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 69 Wroclaw (Okreg wyborczy)