Czeslaw Wilczynski

Imię i nazwisko: Czeslaw Wilczynski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Czeslaw Wilczynski - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Okreg wyborczy: 57 Sieradz

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 57 Sieradz (Okreg wyborczy)