Czeslaw Wojtera

Imię i nazwisko: Czeslaw Wojtera
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Czeslaw Wojtera - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 57 Sieradz

Wyksztalcenie: wyzsze rolnicze

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 57 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze rolnicze (Wyksztalcenie)