Danuta Maszczyk

Imię i nazwisko: Danuta Maszczyk
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Danuta Maszczyk - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 24 Sosnowiec

Tytul/stopien naukowy: dr nauk humanistycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 24 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)