Danuta Podlewska

Imię i nazwisko: Danuta Podlewska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Okreg wyborczy: 27 Tychy

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. budownictwa ladowego

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Tychy (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. budownictwa ladowego (Tytul/stopien naukowy)