Edward Duda

Imię i nazwisko: Edward Duda
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Edward Duda - III kadencja 1961 - 1965
- Edward Duda - IV kadencja 1965 - 1969
- Edward Duda - V kadencja 1969 - 1972
- Edward Duda - VI kadencja 1972 - 1976
- Edward Duda - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Okreg wyborczy: 53 Przemysl

Wyksztalcenie: wyzsze humanistyczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 53 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze humanistyczne (Wyksztalcenie)