Emil Kolodziej

Imię i nazwisko: Emil Kolodziej
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Emil Kolodziej - V kadencja 1969 - 1972
- Emil Kolodziej - VI kadencja 1972 - 1976
- Emil Kolodziej - VIII kadencja 1980 - 1985
- Emil Kolodziej - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Okreg wyborczy: 26 Rybnik

Wyksztalcenie: wyzsze ekonomiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 26 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze ekonomiczne (Wyksztalcenie)