Eugenia Kempara

Imię i nazwisko: Eugenia Kempara
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Eugenia Kempara - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Okreg wyborczy: 56 Siedlce

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 56 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)