Eugeniusz Grochal

Imię i nazwisko: Eugeniusz Grochal
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Eugeniusz Grochal - IV kadencja 1965 - 1969
- Eugeniusz Grochal - V kadencja 1969 - 1972
- Eugeniusz Grochal - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Okreg wyborczy: 48 Piotrkow Trybunalski

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 48 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)