Ferdynand Lukaszek

Imię i nazwisko: Ferdynand Lukaszek
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Ferdynand Lukaszek - II kadencja 1957 - 1961
- Ferdynand Lukaszek - III kadencja 1961 - 1965
- Ferdynand Lukaszek - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 8 Bielsko-Biala

Wyksztalcenie: wyzsze pedagogiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze pedagogiczne (Wyksztalcenie)